Partners

EV

Veilig bergen van elektrische voertuigen
Training: NEN 9140 VOP Berger

Nederland staat te boek als een grote speler op het gebied van elektrische voertuigen. Het aantal elektrische auto’s stijgt snel en de bergers hebben nu al elke dag te maken met deze auto’s en dat zal alleen maar toenemen.

De training ‘NEN 9140 VOP Berger’ is specifiek ontwikkeld voor bergers van personenauto’s. Tijdens deze training leer je de HV-componenten van e-voertuigen te herkennen en wat je wel en niet mag doen tijdens het bergen van elektrische voertuigen.

Je leert hoe je kunt beoordelen of een beschadigde elektrische auto veilig of juist onveilig is om te vervoeren en wat je kunt doen om de veiligheid te verhogen.

Na afloop van deze training begrijpt de bergingschauffeur hoe hij risico’s bij het werken aan elektrische en hybride voertuigen wegneemt en is hij op de hoogte van de theoretische en praktische toepassingen van de NEN-9140.

Inhoud van de training:

  1. Eigenschappen en verschillen van en tussen HEV, PHEV, BEV en FCEV.
  2. HV-componenten van een e-voertuig herkennen en benoemen.
  3. Het verschil is tussen AC en DC laden en kan de verschillende type laadpalen benoemen.
  4. De gevaren die verbonden zijn aan het werken met e-voertuigen.
  5. De werkprocedures die in de NEN 9140 gegeven worden toepassen.
  6. De verschillende beschermingsmiddelen die gebruikt moeten worden bij het werken aan e-voertuigen.
  7. Het uitschakelen van een elektrische tractie-installatie.
  8. Het werken met reddingskaarten.

Na afloop van de training volgen twee examens, een theorie-examen en een op de praktijkgericht mondeling-examen. Indien beide examens met een 6 of hoger worden afgesloten ontvangt de deelnemer het certificaat: “NEN 9140 VOP-Berger”

Deze training levert de deelnemer indien gewenst ook 7 code 95 punten op.

(deze cursus is exclusief voor Logicx en haar partnerbedrijven. Vanaf 1 oktober 2021 kunnen externe bedrijven ook gebruik maken van deze cursus)

Meer informatie over deze cursus?

    Wij werken onder andere voor: