Partners

PMO

Algemeen

Het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) van R&B Training en Opleiding richt zich op de gezondheid en de risicofactoren; iets waarvan uw medewerker niet direct klachten hoeft te ondervinden. Het geeft duidelijkheid in de eventueel aanwezige risicofactoren. 

Een PMO is wettelijk verplicht voor elke werkgever. En indien een PMO niet of niet correct is uitgevoerd dan kan de werkgever bij
een bedrijfsongeval aansprakelijk worden gesteld met alle kosten van dien. Ook in dit geval is voorkomen dus belangrijk.

Een goede PMO is altijd gebaseerd op vertrouwen. Omdat er voldoende tijd wordt uitgetrokken, kunnen diverse onderwerpen (bijv. sociale onderwerpen en werkgeluk) extra besproken worden samen met de vertrouwenspersoon, in ons geval Ilke.
Het is namelijk gebleken dat de werknemer niet snel de leidinggevende met dit soort zaken lastig valt. Vanuit onze ervaring is dit dan ook een enorme toegevoegde waarde van de PMO.

De resultaten van een PMO worden besproken met de deelnemer en middels een overzicht persoonlijk meegegeven. De mogelijkheid wordt geboden een vervolgtraject in te gaan. Dit traject wordt wederom op maat aangeboden, en gaat uiteraard in overleg met de opdrachtgever.

Tijdens het onderzoekstraject wordt er data verzameld op basis van de individuele PMO’s, en aan het einde van het totale traject geanonimiseerd aangeboden aan de opdrachtgever.  Op deze manier krijgt u een totaalbeeld over de medewerkers van uw bedrijf als het gaat om de resultaten van de afgenomen PMO’s.

Behandelde onderwerpen:

  1. Kennismaking: algemene gezondheidstoestand, psychosociale arbeidsbelasting, werkgeluk en duurzame inzetbaarheid.
  2. Fysieke screening;
    lichaamssamenstelling (gewicht, lengte, BMI, metabole leeftijd, spierkracht)
    Meting belangrijke lichaamsfuncties (bloeddruk, hartslag, bloedsuikermeting, conditietest), AGE reader (geeft indicatie cardio vasculaire risicogroep)
  3. Maatwerk mogelijk voor toegevoegde metingen die RI&E afhankelijk kunnen zijn (b.v. cholesterol test)

Uitkomst; bespreken uitgevoerde metingen en hun onderliggende samenhang en het effect op de gezondheid, aanbevelingen en eventueel vervolgtraject of doorverwijzing

Duur PMO; 1,5 uur per deelnemer

Aantal deelnemers per dag: 5 

Kwaliteitsbewaking staat onder controle van een onafhankelijke BIG geregistreerde toezichthouder. 

Meer informatie over deze cursus?

    Wij werken onder andere voor: